Lek Obz 8/2023REVIEW
Andrej DUKÁT, Milan KRIŠKA, Ján KYSELOVIČ, Juraj PAYER, Marián BERNADIČ: Používame inhibítory protónovej pumpy správne?     

KLINICKÁ ŠTÚDIA
Peter BOBER, Martin MENKYNA, Csilla ULIČNÁ, Mária KACÍROVÁ, Miroslav MARCIN, Michaela ŠULÍKOVÁ, Soňa TKÁČIKOVÁ, Ivan TALIAN, Marek LENÁRT, Dávid TÓTH,  Jozef RADOŇAK, Peter URDZIK, Ján FEDAĆKO, Ján SABO: Analýza proteínov subpopulácií CD4+ A CD8+ T-lymfocytov periférnej krvi pacientok odhaľuje nové diagnostické možnosti pri karcinóme prsníka   

PÔVODNÁ PRÁCA
Lucia TATAYOVÁ, Renáta LUKAČKOVÁ, Ľubica HARVANOVÁ, Beáta MLADOSIEVIČOVÁ: Asociácia jednonukleotidových genetických polymorfizmov s periférnou neuropatiou u pacientov s mnohopočetným myelómom po liečbe bortezomibom    

KLINICKÁ ŠTÚDIA
Ján PASIAR, Norbert KRAJCSOVICS, Boriš ŠTEŇO: Artroskopické ošetrenie ruptúry šľachy m. subscapularis        
Juraj ŠVÁČ, Peter STRAŇÁK, Tomáš HRIŇ, Martin HOLAS, Radomír GAJDOŠ, Lumír HRABÁLEK: Zlomeniny v teréne ankylozujúcich ochorení chrbtice        
Martina ŠKAMLOVÁ, Ivan RYBÁR: Infekčné komplikácie u pacientov s reumatoidnou artritídou        

VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO
Róbert BABEĽA, Judit DUGAS, Jan ŽIGMOND, Gleb DONIN: Alergénová imunoterapia a jej ekonomický význam z pohľadu zdravotných poisťovní: prvý pohľad na náklady v Českej a Slovenskej republike        

EDUKÁCIA
Michal BERNADIČ, Marián BERNADIČ: Prevencia ako najúspešnejšia metóda boja proti rakovine hrubého čreva a konečníka    


CONTENTS 8/2023

REVIEW
Andrej DUKÁT, Milan KRIŠKA, Ján KYSELOVIČ, Juraj PAYER, Marián BERNADIČ: Are we using proton pump inhibitors correctly?        
Peter BOBER, Martin MENKYNA, Csilla ULIČNÁ, Mária KACÍROVÁ, Miroslav MARCIN, Michaela ŠULÍKOVÁ, Soňa TKÁČIKOVÁ, Ivan TALIAN, Marek LENÁRT, Dávid TÓTH,  Jozef RADOŇAK, Peter URDZIK, Ján FEDAĆKO, Ján SABO: Protein analysis of CD4+ and CD8+ T-lymphocyte subpopulations of patients´ peripheral blood reveals new diagnostic possibilities in breast cancer      

ORIGINAL PAPER
Lucia TATAYOVÁ, Renáta LUKAČKOVÁ, Ľubica HARVANOVÁ, Beáta MLADOSIEVIČOVÁ: Association of single nucleotide genetic polymorphisms with bortezomib-induced peripheral neuropathy in multiple myeloma patients     

CLINICAL STUDY
Ján PASIAR, Norbert KRAJCSOVICS, Boriš ŠTEŇO: Arthroscopic treatment of subscapularis tendon rupture        
Juraj ŠVÁČ, Peter STRAŇÁK, Tomáš HRIŇ, Martin HOLAS, Radomír GAJDOŠ, Lumír HRABÁLEK: Fractures in ankylosed spine        
Martina ŠKAMLOVÁ, Ivan RYBÁR: Infectious complications in patients with rheumatoid arthritis        

PUBLIC HEALTH
Róbert BABEĽA, Judit DUGAS, Jan ŽIGMOND, Gleb DONIN: Allergen immunotherapy and its economic significance from the point of view of health insurance companies: First look at costs in the Czech Republic

EDUCATION
Michal BERNADIC, Marian BERNADIC: Prevention as the most successful method of fighting colon and rectal cancer