Lek Obz 7/2023REVIEW
Xénia FAKTOROVÁ, Miroslav ŽIGRAI, Milan VYSKOČIL, Zuzana ĎURKOVIČOVÁ, Martina JAKABOVIČOVÁ, Mária SZÁNTOVÁ: Aktuálne možnosti skríningu steatózy a fibrózy pečene        
Denisa ČELOVSKÁ, Katarína VLČKOVÁ, Martin WAWRUCH: Kam sa posunul diagnostický proces vaskulitídy veľkých ciev?        
Andrej DUKÁT, Juraj PAYER, Peter JACKULIAK, Milan KRIŠKA, Marián BERNADIČ, Fedor ŠIMKO: K otázke veľmi nízkych hladín LDL-cholesterolu ako následku intervencie anitilipemickej terapie

        
KLINICKÁ ŠTÚDIA
Zdenka MATUŠKOVÁ,  Anna FUKASOVÁ, Hubert POLÁČEK, Peter ŠTIAK, Martina MIKOLAJČÍKOVÁ , Oto OSINA: Trojfázová scintigrafia skeletu v diagnostike profesionálnej epikondylitídy        
Liliya S. BABINETS, Iryna M. HALABITSKA: Vplyv chronickej pankreatitídy v komorbidite s chronickou vírusovou hepatitídou C na morfologickú štruktúru gastroduodenálnej mukóznej membrány        

ODBORNÁ PRÁCA
Ivica GULÁŠOVÁ, Veronika HARMANOVÁ: Úroveň spokojnosti pacientov s komunikáciou a informovanosťou zo strany lekára        

KAZUISTIKY
Linda PRŠOVÁ, Peter ŽIAK, Marek PRŠO, Marek KOZÁR, Zuzana KUDERAVÁ, Ľubica JAKUŠOVÁ, Peter BÁNOVČIN: Zriedkavá porucha videnia ako následok liečby novodiagnostikovaného diabetes mellitus 1. typu        
Estera BEHÁŇOVÁ, Marián ĎUROŠKA, Viera JÁNOŠOVÁ, Heiko PEDAN, Andrej HAJTMAN, Eva HAJTMANOVÁ: Nediferencovaný pleomorfný sarkóm v ORL oblasti