Lekársky obzor 10/2022 - obsah časopisu

Lek Obz 10/2022KLINICKÁ ŠTÚDIA
Andrej DUKÁT, Ján KYSELOVIČ, Juraj PAYER, Marián BERNADIČ, Fedor ŠIMKO: Rastový diferenciačný faktor 15 - biomarker pre internistickú a kardiologickú prax        

PÔVODNÁ PRÁCA
Martin HANKO, Alžbeta MAJTANOVÁ, Pavol SNOPKO, René OPŠENÁK, Gabriela MIČUROVÁ,  Branislav KOLAROVSZKI: Infekcie externej komorovej drenáže a riziká ich vzniku    

    
Katarína VALOVIČOVÁ,  Pavel ŠIARNIK, Stanislava KLOBUCKÁ, Zoltán GOLDENBERG, Eva MACHALOVÁ, Igor RIEČANSKÝ, Eva VASKÁ, Eva KMETYOVÁ, Helena FARSKÁ, Marek SÝKORA, Peter TURČÁNI, Branislav KOLLÁR: Protokol projektu  s názvom „vplyv rôznych typov nefarmakologickej intervencie na obnovu motorických funkcií u pacientov po cievnej mozgovej príhode“ 

KLINICKÁ PRÁCA
Katarína GAZDÍKOVÁ, Martina SLOVÁČIKOVÁ: Akútne poškodenie obličiek asociované s COVID-19 infekciou        
Juraj DEGLOVIČ, Marek ŠUPLER, Simona DIANIŠKOVÁ, Neda MARKOVSKÁ: Osteonekróza čeľustí        
Ivica GULÁŠOVÁ,  Jozef BABEČKA: Kvalita života seniorov s inkontinenciou moču        
Ivan BARTOŠOVIČ, Ivana IVÁNKOVÁ BARTOŠOVIČOVÁ, Katarína ZRUBÁKOVÁ, Róbert OCHABA: Fekálna inkontinencia u seniorov         
Juraj DEGLOVIČ, Marek ŠUPLER, Simona DIANIŠKOVÁ, Neda MARKOVSKÁ: Antibiotická profylaxia v zubnom lekárstve        

KAZUISTIKA
Adam ŠVEC, Adam KRKOŠKA, Peter MIKOLAJČÍK, Juraj MIKLUŠICA: Peranálne krvácanie z pseudoaneuryzmy arteria glutaea inferior: zriedkavá komplikácia po nízkej prednej resekcii rekta        
Nora MAJTÁNOVÁ, Lucia HERDOVÁ, Adriana TAKÁČOVÁ, Petr KOLÁŘ:  Bilaterálny edém terča zrakového nervu pri neuroborelióze        

MINI ATLAS
Jozef VOJTAŠŠÁK, Jr., Jozef VOJTAŠŠÁK, Elena PODSKOČOVÁ, Veronika VOJTAŠŠÁKOVÁ: Klinický ortopedický synovialogram – nová rozšírená klasifikácia        

NOVÉ KNIHY
Marián Bernadič: Ostatníková D. a spol.: Autizmus