Lekársky obzor 9/2022 - obsah časopisu

Lek Obz 9/2022KLINICKÁ ŠTÚDIA
Štefan KEČKÉŠ, Vladimír BELLA, Peter IKHARDT, Zuzana ŠIMONÍKOVÁ, Július PALAJ, Roman ZÁHOREC, Gustáv KOVÁČ, Štefan DURDÍK, Dalibor ONDRUŠ: Eozinofily a metastázy karcinómu prsníka – pilotná štúdia        
Juraj DEGLOVIČ, Marek ŠUPLER, Simona DIANIŠKOVÁ, Neda MARKOVSKÁ: Periimplantitída        
Katarína VALOVIČOVÁ, Pavel ŠIARNIK, Igor RIEČANSKÝ, Stanislava KLOBUCKÁ, Eva VASKÁ, Marek SÝKORA, Peter TURČÁNI, Branislav KOLLÁR: Terapeutické využitie repetitívnej transkraniálnej magnetickej stimulácie u pacientov po cievnej mozgovej príhode. I. časť: Základné informácie a východiská projektu        


Katarína VALOVIČOVÁ, Pavel ŠIARNIK, Igor RIEČANSKÝ, Stanislava KLOBUCKÁ, Eva VASKÁ, Marek SÝKORA, Peter TURČÁNI, Branislav KOLLÁR: Terapeutické využitie repetitívnej transkraniálnej magnetickej stimulácie u pacientov po cievnej mozgovej príhode. II. časť: Klinické štúdie
Yaroslav SEMKOVYCH, Dmytro DMYTRIIEV, Oleksandr DOBROVANOV, Marián VIDIŠČÁK, Mária ŠUPINOVÁ: Akútna a chronická bolesť u detí. Moderný pohľad na problematiku        
Juraj DEGLOVIČ, Marek ŠUPLER, Simona DIANIŠKOVÁ, Neda MARKOVSKÁ: Bitewing digitálna rádiografia        
Marek MATAJS, Bohuslav NOVÁK, Andrea NOVÁKOVÁ: Manažment erózie tvrdých zubných tkanív        
Juraj DEGLOVIČ, Neda MARKOVSKÁ, Danica VALKOVIČOVÁ STANEKOVÁ, Marek ŠUPLER: Najnovšie poznatky a pravidlá manažmentu hiv pozitívneho pacienta v špecializovanej ambulancii        

KAZUISTIKY
Filip SCHRENK, Lucia ČASNOCHA LÚČANOVÁ, Zuzana KUDERAVÁ, Katarína MAŤAŠOVÁ: Kongenitálna kandidóza u novorodenca s extrémne nízkou pôrodnou hmotnosťou        
Juraj DEGLOVIČ, Marek ŠUPLER, Simona DIANIŠKOVÁ, Neda MARKOVSKÁ: Dentogénne folikulárne cysty