Klinická farmakológia ako medicínsky odbor na Slovensku: Rozvoj, súčasné výzvy a budúce perspektívy

SÚHRN

Cieľom práce je stručne analyzovať štyri desaťročia vývoja klinickej farmakológie (KF) ako medicínskeho odboru plne integrovaného do systému poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku (SK).

KF na SK bola oficiálne založená prijatím jej koncepcie Ministerstvom zdravotníctva v roku 1979. Jej založenie sledovalo obdobný medzinárodný vývoj a bolo výrazným úspechom dlhodobého úsilia zanietených odborníkov z rôznych medicínskych odborov. KF v SR sa od počiatku chápala ako klinický lekársky odbor zameraný na starostlivosť o pacienta. Svojím interdisciplinárnym charakterom a pôsobením napomohla udržať medicínu v SK v kontakte s medzinárodným vývojom v 80. a 90. rokoch a prispieť k jej modernizácii po páde „Železnej opony“ (1989 - 1990). Budovanie kapacít KF v systéme zdravotnej starostlivosti (SZS) v SK išlo paralelne so zavedením integrovaného, ​​štátom akreditovaného systému postgraduálneho vzdelávania a prípravy lekárov v KF (1993: uznanie KF ako sub-špecializácie interného lekárstva, 2004: KF ako samostatná lekárska špecializácia, 2007: podstatné rozšírenie preskripčného oprávnenia lekára - klinického farmakológa). Bolo doplnené systémom kontinuálneho medicínskeho vzdelávania (CME) a kontinuálneho profesionálneho rozvoja (CPD) pre špecialistov v KF, zatiaľ čo KF podstatným spôsobom obsahovo prispievala do aktivít CME/CPD iných lekárskych odborov.

Čeliac novším koncepčným a existenčným výzvam, ako aj niektorým neoprávneným kompetenčným tlakom je KF v SK pripravená ďalej rozvíjať svoje unikátne vedecké a odborné portfólio v rámci SZS v SK i v SK akademickom prostredí a zabezpečiť tak svoj ďalší úspešný rast a budúci rozvoj. 

Kľúčové slová: klinická farmakológia, lekárska špecializácia, Slovensko, vzdelávanie a odborná príprava, systém zdravotnej starostlivosti, odborná spoločnosť.

Lek Obz, 71, 2022, č. 1, s. 37-45


Helena GLASOVÁ 1,2, Klára SOBOŇOVÁ 1,4, Jozef GLASA 1,2,3

  1. Slovak Society of Clinical Pharmacology, o. b. Slovak Medical Association
  2. Department of Clinical Pharmacology, Faculty of Medicine, Slovak Medical University in Bratislava
  3. Institute of Health Care Ethics, Faculty of Nursing and Professional Health Studies, Slovak Medical University in Bratislava
  4. Clinic of Clinical Pharmacology of the Faculty of Medicine, Slovak Medical University in Bratislava and of the Faculty Hospital Nové Zámky, Slovak Republic

 


Citácia:

GLASOVÁ H., SOBOŇOVÁ K., GLASA J: Klinická farmakológia ako medicínsky odbor na Slovensku: Rozvoj, súčasné výzvy a budúce perspektívy. Lek Obz, 71, 2022, č. 1, s. 37-45